Welkom

Laatst bijgevoegd

  • Een nieuwe rubriekErvaringen  (met de eerste drie bijdragen)

 

Curriculum 2017

In 2017 staat de studie van Leer en Verbonden op het curriculum van de zondagsschool. Mormoneninfo biedt hiervoor geen wekelijkse extra informatie aan. De kerk zelf biedt nu veel nieuwe informatie online waaruit een leerkracht kan putten volgens behoefte (voorlopig hoofdzakelijk in het Engels). Zie hiertoe onder meer de Essays en de Index per afdeling.

Dit jaar zal ik andere onderdelen op Mormoneninfo uitbreiden. Wie op de mailinglijst staat wordt hier telkens over geïnformeerd. U kunt zich via Contact op de mailinglijst plaatsen. Wie Facebook-vriend is van Mormoneninfo krijgt ook een bericht.

De lessen over het Boek van Mormon blijven beschikbaar en worden tussendoor verder verbeterd en aangevuld. Dank voor het signaleren van foutjes!

U kunt deze site ook bereiken via  http://mormon.nl  of  http://mormoon.nl

 

sunset-301199_1280“Zorg ervoor dat u die nieuwe media zo gebruikt dat ze uw verstand scherpen, uw mogelijkheden verruimen en uw ziel voeden. We kunnen niet aan de zijlijn staan terwijl anderen menen te weten wat de kerk leert.”

Elder M. Russell Ballard, Liahona, juni 2008.

 

“En omdat niet allen geloof hebben, moet gij ijverig woorden van wijsheid zoeken en ze elkaar leren; ja, put woorden van wijsheid uit de beste boeken; zoekt kennis, ja, door studie en ook door geloof.”

Leer en Verbonden 88:118