Welkom

De officiële naam van de mormoonse kerk is “De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen”. Kerkleden zijn Heiligen der Laatste Dagen, de vertaling van het Engelse Latter-day Saints.

In het Engels is latter-day een bijvoeglijk naamwoord. In feite betekent het huidig of hedendaags (zie hier Webster), maar voor de naam van de kerk werd het in de negentiende eeuw onhandig vertaald als der laatste dagen. Dat schept een zwaar taalgebruik. Correct zou bijvoorbeeld huidige heiligen zijn. In het Nieuwe Testament is heiligen de naam voor leden van de kerk. Zij waren dus de vroegere heiligen.

De kortere namen mormoonse kerk en mormonen komen van het geloof in het Boek van Mormon. Die namen zijn wereldwijd bekend. De kerkleiding wenst echter dat de officiële naam van de kerk steeds gebruikt wordt, maar beseft tegelijkertijd dat het veel tijd zal vragen om dit overal ingang te doen vinden. Voor niet-Engelse talen is de uitdaging nog groter.

Voor deze website kunnen kerkleden dus steeds als volgt lezen:

  • mormonen = heiligen der laatste dagen
  • mormoons = van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
  • mormonisme = het herstelde evangelie van Jezus Christus

 

Bijgevoegd, 25 juni 2018

Bijgevoegd, 9 maart 2018

Bijgevoegd, 24 januari 2018

Bijgevoegd, 23 november 2017

Bijgevoegd, 29 september 2017

Bijgevoegd, 17 augustus 2017

Bijgevoegd, 30 juni 2017

Bijgevoegd, 31 mei 2017

Bijgevoegd, 30 april 2017

Bijgevoegd, 31 maart 2017

 

U kunt deze site ook bereiken via  http://mormon.nl  of  http://mormoon.nl

 

sunset-301199_1280“Zorg ervoor dat u die nieuwe media zo gebruikt dat ze uw verstand scherpen, uw mogelijkheden verruimen en uw ziel voeden. We kunnen niet aan de zijlijn staan terwijl anderen menen te weten wat de kerk leert.”

Elder M. Russell Ballard, Liahona, juni 2008.

 

“En omdat niet allen geloof hebben, moet gij ijverig woorden van wijsheid zoeken en ze elkaar leren; ja, put woorden van wijsheid uit de beste boeken; zoekt kennis, ja, door studie en ook door geloof.”

Leer en Verbonden 88:118