Welkom

Les 48 volgt in de week van 12 december.

Alle lessen tot nu toe vindt u onder de tab “Evangelieleer 2016”

Laatst bijgevoegd:

De besprekingen bij de lessen worden vaak aangevuld  of verder bewerkt omdat studie van de Schriften nu eenmaal een continu proces is. De eerste versie komt er soms ook onder tijdsdruk omdat mensen graag de informatie tijdig wensen. Die versie wordt daarop nog verder uitgebreid en verbeterd. Voor citatie geldt enkel de huidige versie op de site. 

U kunt deze site ook bereiken via  mormon.nl  of  mormoon.nl

sunset-301199_1280

 

“Zorg ervoor dat u die nieuwe media zo gebruikt dat ze uw verstand scherpen, uw mogelijkheden verruimen en uw ziel voeden. We kunnen niet aan de zijlijn staan terwijl anderen menen te weten wat de kerk leert.”

Elder M. Russell Ballard, Liahona, juni 2008.

 

“En omdat niet allen geloof hebben, moet gij ijverig woorden van wijsheid zoeken en ze elkaar leren; ja, put woorden van wijsheid uit de beste boeken; zoekt kennis, ja, door studie en ook door geloof.”

Leer en Verbonden 88:118