Welkom

Nota over de naam van de kerk

“Zorg ervoor dat u die nieuwe media zo gebruikt dat ze uw verstand scherpen, uw mogelijkheden verruimen en uw ziel voeden. We kunnen niet aan de zijlijn staan terwijl anderen menen te weten wat de kerk leert.”
(Elder M. Russell Ballard, Liahona, juni 2008.)

Bijgevoegd, 17 april 2020

  • Toespraak: Netje (naar aanleiding van de Corona-pandemie)

 

Bijgevoegd, 23 december 2019

In januari 2020 begint de nieuwe studiecyclus van het Boek van Mormon. We bieden hiervoor veel achtergrondinformatie:

Bijgevoegd, 20 september 2019

Bijgevoegd, 5 mei 2019

Bijgevoegd, 14 maart 2019

Voor december 2018, drie teksten van vroeger:

Bijgevoegd, 31 oktober 2018

Bijgevoegd 28 september 2018

Bijgevoegd, 25 juni 2018

Bijgevoegd, 9 maart 2018

Bijgevoegd, 24 januari 2018

Bijgevoegd, 23 november 2017

Bijgevoegd, 29 september 2017

Bijgevoegd, 17 augustus 2017

Bijgevoegd, 30 juni 2017

Bijgevoegd, 31 mei 2017

Bijgevoegd, 30 april 2017

Bijgevoegd, 31 maart 2017

U kunt deze site ook bereiken via  http://mormon.nl  of  http://mormoon.nl

sunset-301199_1280

 

“En omdat niet allen geloof hebben, moet gij ijverig woorden van wijsheid zoeken en ze elkaar leren; ja, put woorden van wijsheid uit de beste boeken; zoekt kennis, ja, door studie en ook door geloof.”

Leer en Verbonden 88:118