De naam van de kerk

De officiële naam van de mormoonse kerk is “The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints”, in het Nederlands vertaald als “De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen”.

De kortere namen mormoonse kerk, mormonen en mormonisme komen van het geloof in het Boek van Mormon. Die namen zijn wereldwijd bekend en in alle talen herkenbaar. De kerkleiding wil echter dat de officiële naam van de kerk steeds gebruikt wordt. Een probleem is evenwel dat de kerk geen officieel bijvoeglijk naamwoord aanbiedt, zoals katholiek, protestant, anglicaans of orthodox, noch een identiteit in één woord, zoals katholicisme of protestantisme, noch een eenvoudig woord om kerkleden aan te duiden, zoals katholieken of protestanten.

Voor communicatie binnen de kerk vormt dit geen probleem: iedereen weet dan naar wat “de kerk”, “de kerkleer” of “de kerkleden” verwijzen (en de officiële naam wordt bij die termen dus evenmin gebruikt). Voor communicatie buiten de kerk is verduidelijking nodig en dan wordt het moeilijk om steeds de volledige naam van de kerk te gebruiken. In een artikel over interreligieuze samenwerking moet je dan bijvoorbeeld schrijven “Aan de bijeenkomst namen katholieken, protestanten, boeddhisten, leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, hindoes en moslims deel.” En zo telkens opnieuw als het om mormonen gaat.

Uit praktische noodzaak blijft deze onafhankelijke website dan ook de termen  mormonen, mormoons en mormonisme gebruiken, net zoals persagentschappen en academische onderzoekers dit ook blijven doen. Het heeft ook een ander voordeel: Nederlandstaligen, die geen lid van de kerk zijn en naar informatie over ‘mormonen’ zoeken, worden zo ook naar onze website geleid, en niet vooral naar websites die zich alleen maar negatief over het mormonisme uitlaten. Dit laatste is inderdaad het risico als de kerk alle gebruik van de bekende bijnamen van haar eigen websites weert.

Voor onze website kunnen kerkleden dus steeds als volgt lezen:

  • mormonen = heiligen der laatste dagen
  • mormoons = van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (telkens 12 woorden nodig in plaats van 1)
  • mormonisme = het herstelde evangelie van Jezus Christus

 

Heiligen der laatste dagen

Kerkleden zijn heiligen der laatste dagen, de vertaling van het Engelse latter-day saints.

In het Engels is latter-day een bijvoeglijk naamwoord. In feite betekent het huidig of hedendaags (zie hier Webster), maar voor de naam van de kerk werd het in de negentiende eeuw onhandig vertaald als der laatste dagen, wat dan eerder naar een apocalyptische eindtijd verwijst. Het schept een zwaar taalgebruik. Correct zou bijvoorbeeld huidige heiligen of hedendaagse heiligen zijn.

In het Nieuwe Testament is heiligen de naam voor leden van de kerk. Zij waren dus de vroegere heiligen.  (Voor meer ontleding, inclusief vanuit expertise van de kerkelijke vertaaldienst, zie hier).