Lerarenopleiding

In elke gemeente of wijk van de kerk geven talrijke vrijwillige leerkrachten les aan kinderen, aan de jeugd en aan volwassenen. De kerk reikt overvloedig lesmateriaal aan om deze lessen te geven.  Aan de kwaliteit van het onderwijs kan altijd gesleuteld worden.

De volgende onderwerpen kunnen leerkrachten hierbij helpen:

Lesgeven: vragen stellen  (pdf, 13 blz.)

Interactie in leergesprekken  (pdf, 12 blz.)