Bijbel

Klik op een link om naar een Bijbelvertaling te gaan.

De Herziene Statenvertaling (HSV) is de Bijbelvertaling die de mormoonse kerk gebruikt voor aanhalingen. Kerkleden kunnen ook andere Bijbelversies gebruiken. Verschillende vertalingen kunnen voor beter begrip en interessante vergelijkingen zorgen.

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) s een interconfessionele Bijbelvertaling. De uitgever, het Nederlands Bijbelgenootschap, biedt veel extra informatie aan en vergelijking tussen Bijbelversies.

De Willibrordvertaling is de gebruikelijke Nederlandse vertaling voor de rooms-katholieke geloofsgemeenschap. De link voert naar de uitgave van 1975. Om de herziene uitgave van 1995 online te kunnen lezen, moet u zich registreren. De site biedt eveneens veel extra mogelijkheden voor Schriftstudie aan.

Om de oudste Nederlandse bijbelvertalingen te bestuderen en te vergelijken, is de site BijbelsDigitaal bijzonder nuttig.