Topics in het Boek van Mormon

Dit onderdeel is voor wie graag het Boek van Mormon vrij verkent of gegevens wil terugvinden. Het wordt regelmatig uitgebreid. Sommige topics betreffen grote onderwerpen, andere zijn op het niveau van weetje. De link voert je naar het onderdeel in “Studie van het Boek van Mormon” waar de topic besproken wordt.

  • Christus.  Zie Jezus Christus.
  • Ether. Zie onder Jaredieten.
  • Geheime combinaties. We kennen ze uit het Boek van Mormon. Maar ze gaan terug tot de verste oudheid. Volgens de tijdsgeest en omstandigheden duiden huidige kerkleiders ook geheime combinaties aan. Wat kunnen we erover zeggen?
  • Sherem. Hij is een van de “slechten” in de vroege geschiedenis van het Boek van Mormon, ten tijde van Nephi’s broer Jakob. Het voorval is interessant voor het onderscheid tussen recht op eigen mening, onenigheid en doelbewuste geloofsafbraak. Hoezo?
  • Smelter. Het produceren van metaal zorgt voor beeldspraak die op verscheidene plaatsen aan bod komt, samen met woorden als schuim, slakken en droes. Zie de bespreking bij Alma 32:3, bij Alma 34:29 en bij 3 Nephi 24:3.
  • Staak, staken. De Engelse term stake (als organisatorische eenheid voor kerkleden) komt uit beeldspraak bij Jesaja om de staken (palen) te verbeelden die de tent van Zion ondersteunen. In de Engelse tekst spreekt Jesaja inderdaad van deze stakes, of letterlijk staken in het Nederlands. Zion groeit wanneer haar staken uitbreiden. Hoe komt het dat het Nederlands, als enige taal ter wereld, die term omzette in ring?
  • Tijdrekening. Zie hiervoor bij Chronologie.
  • Transitoire afsluitingen. Dit zijn passages waar de schrijver, door oorlogsomstandigheden, niet zeker is of hij later nog verder zal kunnen schrijven: hij neemt dus afscheid en sluit zijn tekst krachtig af. Die passages horen tot de meest doorvoelde van het Boek van Mormon. Maar later blijkt de schrijver toch nog verder te kunnen werken. De vorige afsluiting wordt dan transitoir. We vinden dit bij Mormon in 3 Nephi (zie hier voor uitleg en voorbeelden), in zijn interne “boek van Mormon” (zie hier) en bij Moroni in het boek Ether (zie hier).
  • Urim en Tummim. Zie onder Zienerstenen.
  • Wicked, wickedness. Deze frequente woorden in de Engelse versie van het Boek van Mormon worden steevast door goddeloos en goddeloosheid in het Nederlands vertaald. Maar is dat wel correct?

Deze rubriek wordt nog verder aangevuld.