Ervaringen

Home

Het mormonisme is ook en vooral een religie van ervaringen. Alle kerkleden zijn immers betrokken in taken en in dienstbetoon. In vergaderingen en lessen getuigen leden vaak van een “geestelijke ervaring” die ze hebben meegemaakt. Die ervaringen zitten diep verweven in de textuur van leer en geloof en zijn tegelijk nagenoeg steeds sociaal van aard, in familiekring, in de kerk of bij anderen: samen beleven maakt gevoelens los en is een bron van levenslessen.

In deze rubriek vertel ik over eigen ervaringen. Sommige gaan terug tot de jaren 1960, toen ik als jonge bekeerling bij de kerk kwam. Andere zijn recenter. Ze komen zowel uit kleine gemeenten als grote wijken, herinneringen aan mijn verblijven in Vlaanderen, in Utah en in Afrika. De meeste werden oorspronkelijk in het Engels geschreven en in Times and Seasons gepubliceerd. Waar gepast heb ik de identiteit van betrokkenen omsluierd.

Soms dient een ervaring ook om een menselijke zwakheid of de behoefte aan bijsturing te overdenken. Dat blijkt dan wel uit het einde van een relaas. Ervaringen dienen immers ook om eruit te leren.

Tweeënnegentig woorden
Straatverkoopstertje
De blokfluit
Zuster Pooters
Mamadou
Belastingcontrole
Nathalie
Linda’s zegen
Koffie
Zalig zij die komen zitten
Cyrils das
Een ontmoeting
Maria’s schat
Martha’s avondmaal
Martha’s begrafenis
Een arme zwerver, moed’ en mat
Twee priesterschappen
Iza
Twee dames
Omgaan met broeder H.
André’s gloriemoment

Twee mijnwerkers

(wordt verder aangevuld)

 

Home