Studie van het Boek van Mormon

Voor “Topics in het Boek van Mormon“, zie hier.

Voor de aparte studie van 1 en 2 Nephi, zie hier.

De lessen volgen in grote lijnen het curriculum van de kerk, zoals doorgaans in de zondagsschool voor volwassenen behandeld. Ook in andere leeromgevingen, zoals seminarie en instituut, komt het aan bod. Het lesmateriaal van de kerk reikt vooral geestelijke en morele aandachtspunten aan. Zie daartoe de lesboeken, te vinden op de kerksite (> Hulpmiddelen > Hulpmidden en handboeken).

De toevoegingen bij de lessen in dit onderdeel kunnen uw persoonlijke studie met historische, culturele en taalkundige inzichten en wetenswaardigheden aanvullen.

Les 1 – Het Boek van Mormon ontdekken
Les 2 – 1 Nephi 1-7
Les 3 – 1 Nephi 8-11
Les 4 – 1 Nephi 12-15
Les 5 – 1 Nephi 16-22
Les 6 – 2 Nephi 1-2
Les 7 – 2 Nephi 3-5
Les 8 – 2 Nephi 6-10
Les 9 – 2 Nephi 11-25
Les 10 – 2 Nephi 26-30

Les 11 – 2 Nephi 31-33
Les 12 – Jakob 1-4
Les 13 – Jakob 5-7
Les 14 – Enos, Jarom, Omni, Woorden van Mormon
Les 15 – Mosiah 1-3
Les 16 – Mosiah 4-6
Les 17 – Mosiah 7-11
Les 18 – Mosiah 12-17
Les 19 – Mosiah 18-24
Les 20 – Mosiah 25-28, Alma 36

Les 21 – Mosiah 29, Alma 1-4
Les 22 – Alma 5-7
Les 23 – Alma 8-12
Les 24 – Alma 13-16
Les 25 – Alma 17-22
Les 26 – Alma 23-29
Les 27 – Alma 30-31
Les 28 – Alma 32-35
Les 29 – Alma 36-39
Les 30 – Alma 40-42

Les 31 – Alma 43-52
Les 32 – Alma 53-63
Les 33 – Helaman 1-5
Les 34 – Helaman 6-12
Les 35 – Helaman 13-16
Les 36 – 3 Nephi 1-7
Les 37 – 3 Nephi 8-11
Les 38 – 3 Nephi 12-15
Les 39 – 3 Nephi 17-19
Les 40 – 3 Nephi 16, 20-21

Les 41 – 3 Nephi 22-26
Les 42 – 3 Nephi 27-30; 4 Nephi
Les 43 – Mormon 1-6; Moroni 9
Les 44 – Mormon 7-9
Les 45 – Ether 1-6
Les 46 – Ether 7-15
Les 47 – Moroni 1-6
Les 48 – Moroni 7-10