De Parel van grote waarde

Tekst van de Parel van grote waarde op de officiële kerksite

 

Elke religie kent teksten die zij als geïnspireerd of toonaangevend beschouwt. Voor het christendom zijn deze teksten verzameld in de Bijbel, ook Heilige Schrift, Schriften of Schriftuur genoemd, met profeten en apostelen als belangrijkste schrijvers. Naast de Bijbel aanvaardt de mormoonse kerk ook drie andere boeken als Schriften:

Het Boek van Mormon, een kroniek van Gods handelingen met inwoners van het oude Amerika.

De Leer en Verbonden,  een verzameling openbaringen en verklaringen ten behoeve van de hedendaagse kerk.

De Parel van grote waarde, een selectie van vijf teksten door Joseph Smith gepubliceerd in kerkelijke periodieken van zijn tijd.